HyperLink
 

 

Fotogalerie
HyperLink

HyperLink

1937 1951

Dùm U dvou zlatých klíèù s kinosálem, obchodní pasáží, kavárnou a byty byl postaven na západní stranì námìstí Republiky v letech 1930 - 32 architektem Františkem Holcbechrem. Na jeho místì stával klasicistní  dùm U dvou klíèù stavitele Š.M. Schella.

Námìstí Republiky pøi komunistické oslavì.