HyperLink
 

 

HyperLink

HyperLink

Popis kanceláøí a nabízený standardHyperLink 

V moderním polyfunkèním objektu se nachází obchodní pasáž lemovaná plnì pronajatými obchodními prostory ( Retail centrum Pasáž Slávie) se dvìma samostatnými vstupy s výtahy do Office centra Pasáž Slávie.Office centrum Pasáž Slávie
Office centrum Pasáž Slávie nabízí plnì komfortní kanceláøské prostory níže uvedených parametrù:

  • Klimatizace
  • Strukturovaná kabeláž
  • EZS
  • EPS
  • Recepce a ostraha
  • Dvojitá podlaha
  • Parkování cca. 3 min.

Vlastní kanceláøské prostory jsou ve výborném standardu, kde jsou ve zdvojené podlaze umístìny „ hnízda“ pro napojení jak poèítaèové sítì, tak napìtí s chránièkou.

Toto øešení umožòuje velmi flexibilní dispozièní uspoøádání pracoviš v rámci kanceláøe. Klimatizování kanceláøí je zajištìno samostatnými jednotkami umístìnými v každém samostatném kanceláøském prostoru. Spoleèné prostory vèetnì sociálního zázemí jsou také ve velmi vysokém standardu. Podlahová krytina ve spoleèných prostorech na patrech a v kanceláøích jsou zátìžové koberce, na chodbách u výtahù a na vstupu pasáží a recepci je použita dlažba.

Nájemníci mohou používat i zasedací prostory.